Nyheter

K360 söker arbetsledare till byggavdelningen

K360 söker arbetsledare till byggavdelningen. Läs annonsen och sök jobbet på jobbet.se.

 

Aktuella plattsättningsentreprenader

Aktuella entreprenader i urval: Brohuset K360 utför plattsättning i projektet ”Brohuset” som är beläget vid Liljeholmskajen i Stockholm. Beställare är JM. Arbetet startar i oktober 2017 och färdigställs under 2018. Akademiska sjukhuset i Uppsala K360 utför plattsättning i våtrum, korridorer och entréer i nya sjukhusets utrymmen. Beställare är Skanska. Arbetet pågår och ska vara klart under 2018. Tegelbruket 3 K360 ska utföra plattsättning i projektet ”Tegelbruket 3” som är beläget centralt i Upplands Väsby. Beställare är JM. Arbetet startar under våren 2018. Brf Roddaren K360 ska utföra plattsättning i Brf Roddaren som ligger i Sollentuna. Beställare är Peab. Arbetet st...

Läs mer > >

Kommunavtal till K360

K360 har alldeles nyligen tecknat ett ramavtal om utförande av byggarbeten åt Uppsala Kommun med estimerat avropsvärde om 45 miljoner årligen. Avtalet löper över två år med option om förlängning i ytterligare två år. K360 är först i rangordningen inom både byggservice och byggentreprenader. -”Vi ser naturligtvis detta som ett väldigt viktigt och förtroendefullt uppdrag som också är en del i strategin att fortsätta växa och utveckla byggverksamheten i koncernen”, säger K360’s VD Patrik Tomtlund. -”Vi vill fortsätta att utveckla verksamhetsområdet byggentreprenader med bibehållen fokus på det som gör oss unika i byggbranschen – hög kvalitet i hantverket, nära kundrelationer och stor noggrannhet i projektledningen”. K360 har fö...

Läs mer > >

Plattsättningsentreprenader på gång!

K360 har blivit tilldelade 2st etapper i projektet ”Ceremonien” där etapp 2 omfattar 47 lägenheter och etapp 3 omfattar 117 lägenheter. Ceremonien är beläget i Nockebyhov i Bromma. Beställare är JM och arbetena påbörjas vecka 25. Till samma beställare ska vi utföra plattsättningsarbeten i 4st trapphus innehållande 63 lägenheter. Projketet som kallas ”Galeasen” är beläget i Åkersberga och startar vecka 22.   För Skanskas räkning pågår just nu plattsättning i 175 st lägenheter i Solna, Stockholm. Projektet ”Pyrolan” beräknas vara färdigställt 2017.

Läs mer > >

Välkommen Helmut!

Alldeles nyligen har vi fått förstärkning på området plattsättningsentreprenader där Helmut Steger axlat rollen som arbetsledare. Helmut har lång historik som montör på K360 och kommer med sin erfarenhet och kompetens på området att vara en stor tillgång i styrningen av våra projekt. Välkommen Helmut!

Läs mer > >