Svartbäcksgatan

K360 utförde under perioden juni 2013 – februari 2014 en hyresgästanpassning av fyra tomma lokaler samt ytterligare två lokaler med kvarvarande hyresgäster åt Vasakronan i Uppsala. Generalentreprenaden omfattade;

  • Omfärgning av fasaden samt fönsterbyten
  • Ny ventilation (del av fastigheten), rörstammar och vatteninstallation
  • Två nya undercentraler i källarplan
  • Ett nytt fläktrum på vinden
  • Ny styrinstallation för hela fastigheten
  • Justering och upprustning av befintliga el- och teleinstallationer
  • Demontering och återmontering av befintliga installationer i butiker och hos befintliga hyresgäster som påverkades av ventilationsåtgärderna
  • Upprustning med utbyte av belysningsarmaturer i entré och trapphus
  • Ledningsförläggning till nya luftbehandlingsaggregat och kylmaskiner
  • Nya kraftförsörjningar och fiberledningar för tele/data till nya hyresgästytor

 

fghfg

 

Svartbacksgatan_5_03010-2123_Bild3

 

Svartbacksgatan_5_03010-2123_Bild4

 

Svartbacksgatan_5_03010-2123_Bild5

Kontakta oss

Referensprojekt

Vill du bli uppringd?

Kontakta oss gärna för mer information.

Våra samarbetspartners