Nyheter

Nya delägare i K360

K360 har under 2015 genomgått en rad stora förändringar i syfte att lägga grunden för fortsatt expansion samt utveckling och förbättring av verksamheten. I samband med detta får bolaget nu förstärkning på ägarsidan av Johan Sunnerstam och Peter Sonesson som redan arbetat i bolaget under en tid. Johan och Peter har bakgrund från detaljhandeln och Gallerix där de båda haft ledande roller samt varit delägare. Under namnet K360 Retail har de sedan hösten 2014 etablerat ett affärsområde som riktar sig specifikt mot kunder inom detaljhandeln, samtidigt som de hjälpt till att utveckla affärsområdet byggentreprenader i K360. Retailverksamheten införlivas nu i affärsområdet byggentreprenader och målsättningen är att utveckla och expandera detta affärsområde under 2016 och framåt.

”Det är med stor glädje vi kan hälsa Peter Sonesson och Johan Sunnerstam välkomna som aktieägare och styrelseledamöter i K360. Vi kommer att bli ett ännu mer homogent företag med ännu större potential inför framtiden. Vi blir starkare och får mer kraft att genomföra de aktiviteter som vi planerat inför de kommande åren”, säger K360:s VD och huvudägare Patrik Tomtlund.

Läs hela pressmeddelandet här

Aktuella plattsättningsentreprenader

Aktuella entreprenader i urval: Brohuset K360 utför plattsättning i projektet ”Brohuset” som är beläget vid Liljeholmskajen i Stockholm. Beställare är JM. Arbetet startar i oktober 2017 och färdigställs under 2018. Akademiska sjukhuset i Uppsala K360 utför plattsättning i våtrum, korridorer och entréer i nya sjukhusets utrymmen. Beställare är Skanska. Arbetet pågår och ska vara klart under 2018. Tegelbruket 3 K360 ska utföra plattsättning i projektet ”Tegelbruket 3” som är beläget centralt i Upplands Väsby. Beställare är JM. Arbetet startar under våren 2018. Brf Roddaren K360 ska utföra plattsättning i Brf Roddaren som ligger i Sollentuna. Beställare är Peab. Arbetet st...

Läs mer > >

K360 söker arbetsledare till byggavdelningen

K360 söker arbetsledare till byggavdelningen. Läs annonsen och sök jobbet på jobbet.se.  

Läs mer > >

Kommunavtal till K360

K360 har alldeles nyligen tecknat ett ramavtal om utförande av byggarbeten åt Uppsala Kommun med estimerat avropsvärde om 45 miljoner årligen. Avtalet löper över två år med option om förlängning i ytterligare två år. K360 är först i rangordningen inom både byggservice och byggentreprenader. -”Vi ser naturligtvis detta som ett väldigt viktigt och förtroendefullt uppdrag som också är en del i strategin att fortsätta växa och utveckla byggverksamheten i koncernen”, säger K360’s VD Patrik Tomtlund. -”Vi vill fortsätta att utveckla verksamhetsområdet byggentreprenader med bibehållen fokus på det som gör oss unika i byggbranschen – hög kvalitet i hantverket, nära kundrelationer och stor noggrannhet i projektledningen”. K360 har fö...

Läs mer > >

Plattsättningsentreprenader på gång!

K360 har blivit tilldelade 2st etapper i projektet ”Ceremonien” där etapp 2 omfattar 47 lägenheter och etapp 3 omfattar 117 lägenheter. Ceremonien är beläget i Nockebyhov i Bromma. Beställare är JM och arbetena påbörjas vecka 25. Till samma beställare ska vi utföra plattsättningsarbeten i 4st trapphus innehållande 63 lägenheter. Projketet som kallas ”Galeasen” är beläget i Åkersberga och startar vecka 22.   För Skanskas räkning pågår just nu plattsättning i 175 st lägenheter i Solna, Stockholm. Projektet ”Pyrolan” beräknas vara färdigställt 2017.

Läs mer > >