Nyheter

K360 Retail bygger om åt Gallerix

I slutet av januari kommer man att kunna uppleva en ny och fräsch Gallerixbutik i Sergelgången, Stockholm. Butiken ska få ny färgsättning, uppdaterad inredning, kompletterande belysning och justerad layout för att anpassas till kedjans aktuella koncept. Projektet komprimeras till drygt 3 dagars effektivt arbete för att hålla butiken stängd under så få timmar som möjligt. Nyöppning av butiken kommer att ske under torsdagen den 29:e januari. Gallerix har funnits sedan 1974 och i dagsläget finns det 21 Gallerixbutiker i Sverige som bland annat säljer fotokonst, tavlor, ramar och kort.

Läs mer > >

K360 flyttar till Uppsala

K360 koncernen har i dagarna sålt sin fastighet i Knivsta för att flytta in till Uppsala. ”Då bolaget förändrat delar av vår affärsmodell har vi inte samma behov av stora lagerutrymmen”, säger K360:s VD Patrik Tomtlund. Av den orsaken var det naturligt för oss att söka oss till andra mer anpassade lokaler, fortsätter Patrik Tomtlund. Flytten sker i slutet av året och hela personalstyrkan flyttar med till Uppsala

Läs mer > >

K360 startar nytt bolag inom retail

K360 som tidigare enbart fokuserat på plattsättning och byggentreprenader startar inom kort ett bolag med fokus på att bygga butiker på den nordiska marknaden. K360 Retail har stor erfarenhet inom området från detaljhandelskedjan Gallerix. Under åren har närmare 200 butiker byggts. Både nybyggnationer, ombyggnader och butiksflyttar. K360 Retail drivs av de före detta Gallerixarna Peter Sonesson och Johan Sunnerstam. Företaget arbetar initialt under K360 Nordic AB men kommer att drivas i ett separat bolag från årsskiftet. K360:s VD Patrik Tomtlund ser flera fördelar med att få möjlighet att utveckla ett nytt affärsområde. ”Dels kommer det att minska beroendet av byggkonjunkturen, dels tillför detaljhandelskunskapen ett annat tänk när det gäller att hanter...

Läs mer > >