Arbetsmiljö

För oss är det självklart att säkerheten kommer i första hand. Våra projektledare är utbildade arbetsmiljösamordnare (Bas-P och Bas-U) och vi har väl fungerande system för riskbedömning och uppföljning av arbetsmiljön i våra projekt.

Våra tjänstemän, snickare och plattsättare fortbildas löpande på de områden där utbildning eller certifikat behövs.

En god arbetsmiljö omfattar inte bara minimering av risker för fysiska skador, utan omfattar även hur vi interagerar med varandra och vår omgivning. Därför genomförs också riskbedömningar och åtgärder för att förebygga t.ex. kränkande särbehandling.
Vi arbetar hårt för att skapa och upprätthålla en miljö där alla känner sig inkluderade och trygga.

Kontakta oss

Medarbetare

Vill du bli uppringd?

Kontakta oss gärna för mer information.

Våra samarbetspartners