Hållbarhet

För oss på K360 är det en självklarhet att alltid erbjuda våra kunder hög kvalitet på det jobb vi utför. Vi har också höga ambitioner när det gäller hållbarhet och arbetar konsekvent för att minimera negativ miljöpåverkan i projekten och i organisationen. Att arbeta hållbart innebär för os även att vi har en säker, jämställd och inkluderande arbetsmiljö, något som kräver extra engagemang i traditionella branscher.

K360 har ett eget system för Kvalitets-, Miljö-, och Arbetsmiljöarbete (KMA) som reglerar hela vår organisatoriska verksamhet och varje projekt enligt enskilda analyser och riskbedömningar. Vår arbetsmiljöplan är reviderad och godkänd av Arbetsmiljöverket och säkerställer en säker arbetsmiljö vår alla våra anställda.

Sedan 2019 är vi medlemmar i ”Uppsala Klimatprotokoll” som är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld. Med detta som grund arbetar vi systematiskt för att minska vår negativa miljöpåverkan, både i det lilla och i det stora perspektivet.

I byggbranschen finns olika typer av auktorisationer som säkerställer att man efterlever uppsatta krav gällande miljö, kvalitet och säkerhet. För att kunna utföra ett fackmässigt korrekt våtrumsarbete behöver man som hantverkare ha ett våtrumscertifikat, antingen genom att bli behörig enligt BBV, eller genom att bli auktoriserad enligt GVK. K360 innehar båda certifikaten.
Vi samarbetar i möjligaste mån alltid med sådana aktörer som är certifierade och följer de riktlinjer som finns hos de olika branschorganisationerna.

K360 är även Lupin-certifierade vilket innebär att vi är behöriga att utföra försäkringsskadearbeten för Länsförsäkringar. Genom Lupincertifieringen säkerställs att de företag som arbetar tillsammans med Länsförsäkringar alltid jobbar på det bästa sättet för att reparera kundernas byggskador med hög kvalitet och på ett miljömedvetet och prisvärt sätt.

Vi har ett nära samarbete med Anticimex som besiktigar alla våra utförda arbeten. Vi lämnar alltid godkända besiktningsprotokoll och våtrumsintyg till kunden efter slutfört arbete.

Kontakta oss

Medarbetare

Vill du bli uppringd?

Kontakta oss gärna för mer information.

Våra samarbetspartners