Kvalitét & Miljö

För oss på K360 är det en självklarhet att alltid erbjuda våra kunder hög kvalitet på det jobb vi utför. Vårt mål är också att valet av byggmaterial sker med största möjliga miljöhänsyn.

Inom byggbranschen finns olika typer av auktorisationer som säkerställer att man efterlever uppsatta krav gällande miljö, kvalitet och säkerhet. Vi samarbetar i möjligaste mån alltid med sådana aktörer som är certifierade och följer de riktlinjer som finns hos de olika branschorganisationerna. Förutom det har K360 ett eget system för Kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöarbete (KMA).

Det finns två svenska branschförbund som reglerar byggandet och renoverandet av våtrum, allt i enlighet med Boverkets byggregler. För att kunna utföra ett fackmässigt korrekt våtrumsarbete behöver man som hantverkare ha ett våtrumscertifikat, antingen genom att bli behörig enligt BBV, eller genom att bli auktoriserad enligt GVK. K360 innehar båda certifikaten.

BBV står för Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum. Ett företag som har våtrumsbehörighet enligt BBV har rätt att utfärda ett kvalitetsdokument till kunden som visar att våtrummet är byggt på ett fackmässigt korrekt sätt. Med det följer bland annat att man använt sig av godkända tätskiktssystem och andra lämpliga material och konstruktioner.

GVK står för Svensk Våtrumskontroll, och är en stiftelse som arbetar för att fuktskadorna i våtrummen ska minskas. GVK bildades 1988 och består av flera organisationer och företag med målet att sprida kunskap om vattenskador, och hur man förhindrar dem. GVK har gett ut branschreglerna Säkra Våtrum, utformade efter de myndighetskrav som finns. Att anlita ett företag som är auktoriserat enligt GVK innebär att man som kund kan lita på att våtrumsarbetet sker enligt gällande bygglagstiftning.

K360 är även Lupin-certifierade vilket innebär att vi är behöriga att utföra försäkringsskadearbeten för Länsförsäkringar. Genom Lupincertifieringen säkerställs att de företag som arbetar tillsammans med Länsförsäkringar alltid jobbar på det bästa sättet för att reparera kundernas byggskador med hög kvalitet och på ett miljömedvetet och prisvärt sätt.

Samtliga utfärdare av dessa certifikat genomför stickprovskontroller för att säkerställa att vi upprätthåller de gällande kvalitetskraven.

Vi har ett nära samarbete med Anticimex som besiktigar alla våra utförda arbeten. Vi lämnar alltid godkända besiktningsprotokoll och våtrumsintyg till kunden efter slutfört arbete.

Kontakta oss

våra interna budord

  1. Respektera varandras arbetsuppgifter

  2. Komma i tid och vara påläst

  3. Visa respekt mot varandra

  4. Att framföra åsikter och diskutera

  5. Genomföra det man lovat

våra externa budord

  1. Presentera sig själv och vad som kommer att hända

  2. Alltid passa tider och meddela förhinder

  3. Hålla vad man lovar och alltid informera om oförutsedda händelser

  4. Städa efter sig

  5. Uppföljning med efterkontroll och kundåterkoppling

Medarbetare

Vill du bli uppringd?

Kontakta oss gärna för mer information.

Våra samarbetspartners