Butiksetableringar

Med specialkompetens inom detaljhandel tar vi hand om projektering, projektledning och byggnation vid alla typer av butiksetableringar, ombyggnationer och flyttar i hela landet. Vi kan även hjälpa till vid utveckling av koncept, inrednings- och säljlösningar.

Vid byggnation av butiker tar vi hand om såväl lokalanpassning som montage av butikens inredningskoncept inklusive belysning och butikskommunikation.

Vi har lång erfarenhet från detaljhandel i organisationen. Vi har god kännedom om butiksmiljöer och dess förutsättningar och anpassar alla delar av projekten till dessa. Vi vet vad som krävs för att en butiksöppning ska bli lyckad och kan vara ett kreativt bollplank när etableringen planeras.

Kontakta oss

Vi erbjuder

  1. Konceptutveckling

  2. Projektering

  3. Projektledning

  4. Byggnation

Vi tar hand om

  1. Kommersiell analys, utveckling av säljstöd, utformning av butikslayout

  2. Ritningar, kalkylering, tidplan, upphandling

  3. Samordning, kontinuerlig uppföljning och kvalitetssäkring

  4. Bygg, montage och installation

Referensprojekt

Våra Tjänster

Våra tjänster är tillgängliga för både stora och små företag och givetvis även för dig som privatperson. Vi är experter inom plattsättning och byggnation och har dessutom specialkompetens inom detaljhandel.

Vill du bli uppringd?

Kontakta oss gärna för mer information.

Våra samarbetspartners